Petra Výtvarová Krausová

INTERAKTIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

#KyberLIFE

Interaktivní vzdělávací program, který propojuje divadelní prvky s multimediálními prostředky. Je zaměřený na problematiku kyberšikany dospívajících. Představení vtáhne diváky pomocí jejich mobilních telefonů do kybernetického světa, kde se stanou v přímém přenosu pozorovateli útoku kyberšikany. Pomocí online chatu a hlasování jsou zapojeni do děje a mohou tak ovlivnit celý výsledek představení.

Max. počet 55 dětí, cena za celý projekt (120 min.) je 5.250 Kč

 

MONEY FOR LIFE

Projekt zabývající se finanční gramotností. Inovační inscenace, která děti a dospívající seznamuje s finančním trhem, jeho produkty a učí je zacházet i hospodařit s penězi. To vše se děje zábavnou interaktivní formou skrze principy participačního divadla a s použitím multimediálních technologií. Děti proniknou do světa financí skrze své mobilní telefony a budou si moci nanečisto vyzkoušet, jaké to je hospodařit s penězi, které si musí sami vydělat.

Max. počet 60 dětí, cena za celý projekt ( 130 min) je 6.000 Kč

 

PŘÍPRAVA NA STUDIUM STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

Výuka se zaměřuje na prohloubení mluvních i pohybových dovedností, rozvíjení  samostatných a osobitých způsobů vyjadřování. Pracujeme s pocity a emocemi, možnostmi jejich kreativního sdělení i scénické interpretace. Obsahem těchto hodin je také práce na dramatickém monologu, dialogu, poezii a próze.

Cena: 1hod.(60min.)/ 300Kč

 

VÝUKA NA ZUŠ NÁCHOD

Od roku 2012 učí Mgr. Petra Výtvarová Krausová LDO na ZUŠ v Náchodě.  Rozvíjí v dětech fantazii a možnosti její realizace. Pracuje s emocemi a pomáhá žákům lépe porozumět sobě samým, posiluje jejich sebedůvěru a sebevědomí.

 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Osobní konzultace může pomoci změnit úhel pohledu na realitu, uvidět skutečnost bez posuzování, odsuzování, domnělé bezmoci a dalších zkreslených postojů vlastní mysli. Rovněž vám pomůže navýšit osobní odpovědnost za svůj život a tím zlepšit jeho kvalitu. Můžeme takto prozkoumat jakoukoli oblast života:

Cena: 1hod. (60min.)/ 500Kč. V tíživé finanční situaci se lze domluvit i jinak.

 

RÉTORIKA PRO DOSPĚLÉ

Výuka se zaměřuje na práci s hlasem, výslovností , uměním oslovit a zaujmout, či prací s trémou.

Cena: 1hod. (60min.)/ 500Kč

 

WORKSHOPY:

 - Dramatická hra a sebedůvěra

- Dramatická hra a sebeláska

- Dramatická hra a odpuštění

- Dramatická hra a naše vztahy

- Dramatická hra jako nástroj sebepoznání

- Dramatická hra a komunikace

Cena: 1 000Kč/ osobu

 

PŘEDNÁŠKY

Mgr. Petra Výtvarová Krausová v průběhu své mateřské dovolené přezkoumávala zažité představy o výchově. Inspirovaná různými teoriemi z chytrých knih i vlastní zkušeností posbírala materiály, které využila v sérii přednášek „O výchově“ nejprve v mateřském centru Na zámečku v Novém Městě nad Metují a následně i v mateřských školách v Hradci Králové. Na tyto přednášky pak na vyžádání posluchačů volně navazovaly další zajímavá témata v séri nazvané „O životě“.

- O TRESTECH – Jaká jsou rizika trestů – učí, že mít moc je důležitější, než chovat se správně.

- O EMOCÍCH – Jak popírání a hodnocení emocí dětí brzdí rozvoj jejich osobnosti.

- O STRACHU – Jaké jsou strachy dětí a strachy rodičů o děti.

- O SEBEDŮVĚŘE – Jak dítě vychovávat, aby se cítilo jako hodnotný a kompetentní člověk.

- O POCHVALÁCH – Jaká jsou rizika pochval a odměn ve smyslu uplácení – pozitivní manipulace.

- O KOMUNIKACI – Jak často říkáme něco jiného, než cítíme a tím nechtěně ubližujeme.

- O VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ MOTIVACI – Jak naučit děti dělat věci proto, že jsou správné, ne kvůli odměně či trestu.

- O PRAVIDLECH – Jak tvořit pravidla s dětmi, aby za ně cítily zodpovědnost.

 

- O ŽIVOTĚ

Naučili jsme hledat příčiny našich neúspěchů, nemocí a nespokojenosti ve vnějším světě. Naučili jsme se obviňovat druhé lidi (partnery, rodiče, vládu) za náš život.

Ale co když je to všechno trochu jinak? Co když nejsme oběti okolností, ale tvůrci vlastní reality? Myslím si, že nadešel čas uvidět souvislosti. Přišla doba, kdy je důležité převzít zodpovědnost za svůj život, za své myšlenky, slova i činy. Jsme mnohem víc, než si myslíme…

- O SEBEDŮVĚŘE A VNITŘNÍ SÍLE – Jak si uvědomit, že nejsme oběti, ale tvůrci vlastní reality.

- O PSYCHICKÉ PODSTATĚ CHOROB – Jak porozumět tomu, co nám duše prostřednictvím těla sděluje.

- O SHODÁCH OKOLNOSTÍ – Jak přestat věřit na náhody a změnit úhel pohledu na situace, které nás potkávají.

- O KOMUNIKACI A ZRCADLENÍ – Jak v druhých můžeme poznat sebe sama a pochopit, proč se potkáváme.

- O ODPOUŠTĚNÍ – Jak uvidět, že odpuštění je dar, který dáváme  sami sobě – osvobozující a léčivý.

- O ČAKRÁCH – Jak vnímat svá energetická centra a naslouchat jim.

- O SÍLE MYŠLENEK A SLOV – Jak vše, co si myslíme a říkáme, ovlivňuje náš život.

- O VODĚ – Jak můžeme tento dar využít – o vodě v nás i okolo nás.